Valset`s forslag til mistillit den 7/12 06. Avslått behandlet.

Jeg hadde selv et forslag til vedtak om mistillit på overlegemøte ved SI Lillehammer torsdag 7/12 06.
Forslaget ble ikke tatt til behandling. Møtet mente det var feil tidspunkt for, og uklar sak på mistilliten.

Valset`s forslag til vedtak i overlegemøte 7/12 06. Avslått til behandling.

Overlegemøte ved SI Lillehammer samlet i plenum i dag 7/12 2006, registrerer at sykehuset nå pålegges innsparingskrav av en slik størrelse at sykehusets muligheter til å gi befolkningen et forsvarlig helsetilbud blir sterkt redusert.

Vi mener det opparbeidete underskudd i SI har en bakgrunn og utvikling som er basert i sviktende styring og dårlig utført ledelse, og derfor fullt og helt ledelsens ansvar.

Vi mener situasjonen nå er så alvorlig at vi med dette vil uttrykke vår klare mistillit til ledelsen.
Vi ber derfor nå ledelsen ta det naturlige ansvar for situasjonen sykehuset er kommet opp i, og ta den naturlige konsekvens av dette.
Vi vil be de som er ansvarlige for denne alvorlige situasjonen, og måten den har utviklet seg på, øyeblikkelig trekke seg fra sine stillinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *