Verdibasert ledelse ?

Vi skal snart høre nærmere om verdibasert ledelse !
Det er ofte interessant å Google slike begreper.
Her ser du hva som dukker opp pr 161104.
Googler vi på Verdibasert ledelse koblet mot Helse Øst dukker følgende opp !
Men det finnes ikke muligheter til å få opp Tor Berges foredrag om dette, selv om det er angitt med kb-størrelse.
Det finnes intet vedlegg, og intet søk i Hels Øst nettsider fører frem på dette.
Ved søk Sykehuset Innlandets nettsider i dag forekommer det 0 – null treff på begrepet verdibasert !
Naturligvis en mengde treff på begrepet ledelse !